Apteekkistrategia

Kun Laihian Orava-apteekin uusi apteekkari, Mai Nuutila, oli ottanut haltuun Laihialla apteekin, hän piti hyvin tärkeänä sitä, että apteekin uutta toimintatapaa, strategiaa ja yhteisiä pelisääntöjä aletaan kehittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhdessä henkilökunnan kanssa. Näin aloitettiin yhteistyö Hitpointin kanssa.

Ratkaisu

Aivan alussa kartoitettiin apteekin nykytilanne. Siinä selvitettiin yhdessä henkilökunnan kanssa apteekin kehitystarpeet. Kun lähtökohtatilanne oli kirkastunut, ryhdyttiin luomaan apteekille suuntaa ja tavoitteita. Siihen osallistui koko henkilökunta. Näin syntyivät yhteiset toimintatavat, jotka selkeytettiin 10 kohdan kultaisina sääntöinä.

Myöhemmin, kun apteekin remontti oli valmistunut, ja koko apteekin toimintamalli muuttunut, alettiin hioa henkilökunnan myyntitaitoja Hitpointin johdolla. Myynnille asetetiin tavoitteet ja myynnin kehitystä alettiin seurata aktiivisesti. Valmennuksessa haluttiin kehittää myös myynnin johtamistaitoja, joten proviisorit saivat erityissparrausta.

Tulokset

Apteekkari Mai Nuutilalle apteekinvaihdos oli toinen. Hänen kokemuksensa mukaan strategiavalmennus kannattaa käynnistää varhaisessa vaiheessa yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Silloin luodaan parhaat edellytykset muutokselle.