Myyntitaitovalmennukset

Toteutimme Hitpointin Leena Lepistön kanssa koko henkilökunnan myyntitaitovalmennuksen. Käytännössä valmennus järjestettiin siten, että henkilökunta jaettiin kahteen ryhmään, joille pidettiin samansisältöinen myynnin koulutus. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä se mahdollisti vilkkaan keskustelun pienryhmissä.

Valmennus aloitettiin teoriaosuudella. Siinä oli sopivasti perusasioita eikä vaikeita termejä käytetty. Seuraavassa vaiheessa henkilökunta harjoitteli ja kehitti myyntitaitojaan muutaman viikon ajan esimerkkituotteiden avulla apteekissa. Konkreettisista esimerkeistä oli hyötyä. Apteekin nimetty henkilö ja valmentaja seurasivat myyntityötä ja sen tuloksia, ja tämä motivoi henkilökuntaa. Valmennus päättyi toiseen teoriaosuuteen.

Oli hieno nähdä, kuinka tavoitteellisen seurannan avulla Apteekin itsehoitotuotteiden myynnin tasoa pystyttiin selvästi nostamaan ja kuinka henkilökunnan rohkeus suositella asiakkaalle hänen tarpeisiin sopivaa tuotetta kasvoi.

 

Elina Järvenpää

apteekkari, Tuurin Apteekki