Palvelut

Autamme asiakasta kehittämään liiketoimintaansa ja näkemään tarjoamansa palvelut asiakkaan silmin. 

Valmennamme työyhteisöjä, toteutamme vertailuanalyysejä ja teemme asiakaskyselyjä. Tähtäimenä toiminnallemme on toimiva työyhteisö, joka haluaa kehittää asiakaspalveluaan.

Strategia

Toimiva strategia on askel kohti yrityksen menestymistä. Pienellä yrityksellä on strategisia haasteita. Johtaja tekee päätökset usein yksin. Meidän tehtävämme on tukea johtajaa hänen työssään ja tuoda ulkopuolisen näkemyksiä tulevaisuuden suunnitteluun. Sparraamme, kyseenalaistamme, tuomme uusia näkökulmia. 

Usein johtajalla on ajatuksia ja suunnitelmia, mutta niitä on vaikea esittää henkilöstölle. Strategiatyökalujen avulla lisäämme suunnitelmallisuutta ja autamme esimiehiä ja johtoa viestinnässä, jotta suunnitelmat saadaan käytäntöön.

Katso asiakkaiden menestymistarinoita referensseistä.

Prosessit

Yrityksen prosesseja hiomalla saavutetaan kitkaton rytmi ja ajankäytön hallinta. Pienten viiveiden aiheuttamat lisäkustannukset vähenevät ja töiden sujuvuus paranee. Henkilökunnan mukaanotto prosessisuunnitteluun on tärkeää. Asiakaslähtöisesti toteutetun prosessisuunnitelmamme toteutumista seurataan sovituilla mittareilla. 

Asiakaskyselyt

Räätälöity asiakaskysely tuo vastauksia yrityksen eri tilanteisiin ja kasvukohtiin. Tavoitteena on saavuttaa hedelmällinen lopputulos, joka vie työyhteisön toimintamalleja asiakaskeskeiseen suuntaan.

Analysoimme toimintatapoja ja haastattelemme asiakkaita. Tuemme asiakasta uuden liiketoiminnan pystyttämisessä ja autamme ongelmakohdissa. Kyselyt toteutetaan joko paperilla tai netissä. Toisinaan teemme henkilökohtaisia tai focus –ryhmähaastatteluja. Käytämme laajan verkoston parhaita asiantuntijoita. 

Benchmarking

Vertailuanalyysimme kyseenalaistaa turvallisella tavalla omat toimintamallit. Se tuo vertailukohteiden kautta uutta näkökulmaa arkiseen tekemiseen. Benchmarking tuo esiin muiden vastaavien yritysten hyviä käytäntöjä, joista oppia ja kehittää omaa toimintaa. Omia toimintatapoja, kuten varastointia, tuotehallintaa ja hinnoittelua rakentavasti tarkastelemalla voi keskittyä parempaan laatuun, niin työyhteisössä kuin asiakaspalvelussakin.

Katso asiakkaiden palautetta referensseistä.

Myyntitaito- ja asiakaspalveluvalmennukset

Työyhteisön yhteinen valmennus on eheyttävä ja eteenpäin vievä paketti, jotta yritys toimisi kokonaisvaltaisesti paremmin asiakaspalvelun parantamiseksi.

Tarjoamme terveydenhuoltoyrityksille myyntitaitokoulutusta. Koulutukset ovat aina yritykselle räätälöityjä. Myyntivalmennuksissa tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön asiakaskeskeisyyttä, sekä löytää ratkaisu asiakkaan ongelmaan. Valmennuksissa asetamme mittarit, joiden toteutumista seurataan.

Katso asiakkaiden palautetta referensseistä.