Prosessivalmennus

Itäkeskuksen Apteekin apteekkari vaihtui keväällä 2010.

Vaihdos käynnistyi muutoksin: reseptintoimituksessa siirryttiin perinteisestä suoratoimitukseen ja palveluvalinta uudistettiin lisäämällä itsehoidon tarjontaa ja kehittämällä esillepanoa.

Ratkaisu

Apteekin prosessien sujuvuus varmistettiin Hitpointin Leena Lepistön johdolla. Apteekin ydinprosessit ja niihin liittyvät tukiprosessit määriteltiin ja käytännönläheisessä työskentelyssä hyödynnettiin proviisoreiden pitkää kokemusta apteekissa.

Prosessien läpikäynnissä huomattiin, että toimintaa voidaan tehostaa pienilläkin asioilla, kunhan ongelmat tunnistetaan.  Henkilökunta otettiin muutokseen mukaan. Heille järjestettiin asiakaspalvelu- ja myyntitaitokoulutus.

Henkilökunnan kanssa on seurattu kriittisten menestystekijöiden toteutumista.

Tulokset

Panostukset apteekkiin olivat oikeat. Yhden apteekkitalouden keskeisimmän mittarin, reseptuurin, kasvu on ollut Helsingin alueen parhaita. Reseptuuri nousi liki 10%. Myös muut prosessimittarit, kuten liikevaihto, myyntikate ja myynnin rakenne ovat kehittyneet suotuisasti yhteistyön aikana.