Referenssit

Myyntitaitovalmennukset

Toteutimme Hitpointin Leena Lepistön kanssa koko henkilökunnan myyntitaitovalmennuksen. Käytännössä valmennus järjestettiin siten, että henkilökunta jaettiin kahteen ryhmään, joille pidettiin samansisältöinen myynnin koulutus. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä se mahdollisti vilkkaan keskustelun pienryhmissä.

Valmennus aloitettiin teoriaosuudella. Siinä oli sopivasti perusasioita eikä vaikeita termejä käytetty. Seuraavassa vaiheessa henkilökunta harjoitteli ja kehitti myyntitaitojaan muutaman viikon ajan esimerkkituotteiden avulla apteekissa. Konkreettisista esimerkeistä oli hyötyä. Apteekin nimetty henkilö ja valmentaja seurasivat myyntityötä ja sen tuloksia, ja tämä motivoi henkilökuntaa. Valmennus päättyi toiseen teoriaosuuteen.

Oli hieno nähdä, kuinka tavoitteellisen seurannan avulla Apteekin itsehoitotuotteiden myynnin tasoa pystyttiin selvästi nostamaan ja kuinka henkilökunnan rohkeus suositella asiakkaalle hänen tarpeisiin sopivaa tuotetta kasvoi.

 

Elina Järvenpää

apteekkari, Tuurin Apteekki

Muutosvalmennus ja myyntivalmennus

Olen Ylivieskan apteekissa tehnyt Hitpointin kanssa yhteistyötä kahdesti. Vuonna 2016 apteekissa tehtiin toimintatapojamme oleellisesti muuttava remontti. Hitpointin muutosvalmennuksen avulla olimme saaneet hyvin kartoitettua henkilökunnan ajatuksia apteekin nykytilasta ja muutostarpeista. Ilman valmennusta muutokset olisivat varmasti olleet vaikeampia. Vuonna 2017 Leena piti meille myynti- ja asiakaspalveluvalmennuksen, joka antoi hyviä eväitä asiakastyytyväisyyden ja kannattavuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Petteri Henriksson

apteekkari, Ylivieskan apteekki

Myyntitaitovalmennus

Nurmeksen Porokylän Apteekin uusi apteekkari, Päivi Harjunen, halusi jatkaa edellisessä toimipaikassaan, Vesannon Apteekissa, aloittamaansa yhteistyötä Hitpointin Leena Lepistön kanssa. Valmentaja piti käytännönläheisen myyntitaitovalmennuksen koko henkilökunnalle. Tavoitteena oli saada henkilökunta ajattelemaan asiakaspalvelua kokonaisuutena ja pohtimaan, mitä mahdollisuuksia heillä on palvella entistä paremmin asiakkaita.

Valmennus lisäsi henkilökunnan palvelualttiutta. Apteekkari pitää valmentajan keskustelevaa ja ajatuksia herättävää tyyliä hyvänä. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija tuo henkilökunnalle tietoa alan kehittymisestä ja muutoksista, ja auttaa siten henkilökuntaa omaksumaan uusia käytäntöjä. Parasta on kuitenkin henkilökunnan tavoitteellisuuden lisääntyminen ja kiinnostus asiakkaan tyytyväisyyteen.

Päivi Harjunen, apteekkari, Porokylän Apteekki

Asiakaskysely

Keiteleen Apteekki teetti loppusyksystä 2015 asiakastyytyväisyystutkimuksen Hitpointilla. Tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden arvioita apteekkitoiminnoista viimevuotisen apteekkiremontin jälkeen sekä selvittää, kuinka apteekki voisi edelleen kehittyä sekä palvella asiakkaita paremmin.

Keiteleen Apteekki hyödynsi kotisivuillaan kyselyn tuloksia. Vastaava kysely voidaan helposti toteuttaa myös sinun apteekissasi. Kysy lisätietoja puh. 040-5544449.

Benchmarking

"Olen osallistunut kolmeen Hitpointin järjestämään Apteekki Benchmarking – kokoukseen. Kaikki ovat olleet antoisia. Ohjelma on ollut ammattimaisesti toteutettu, ja palavereissa on käytetty hyviä asiantuntijoita.

Kokouksissa vaihdetaan ajatuksia apteekin toiminnasta, ja niissä on saanut uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Asioita tulee pohdittua uudesta näkökulmasta. Voin suositella tätä Benchmarking-ohjelmaa muillekin."

-Leila Haukkala, apteekkari, Mäntsälän Apteekki

Asiakaspalveluvalmennus

"Olen tehnyt yhteistyötä Hitpointin Leena Lepistön kanssa jo edellisessä apteekissani. Sen perusteella oli helppo aloittaa Vaasan Vanhan Apteekin kehitystyö hänen kanssaan. Asiakaspalveluvalmennus aloitettiin jo ennen apteekin remonttia kaksi vuotta sitten. Muutostilanteessa oli tärkeää keskustella ja sopia apteekin henkilökunnan kanssa asiakaspalvelun yhteisistä pelisäännöistä ja apteekin tavoitteista. Apteekille asetettiin tavoite: olla Vaasan paras apteekki.

Nyt apteekki henkilökuntineen on saanut kunniamaininnan asiantuntevasta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta: Paras Apteekki. Kiitos Leenalle sparrauksesta!"

-Anja Borgmästars, apteekkari

Paras Apteekki-kunniakirja (PDF)

Apteekkistrategia

Kun Laihian Orava-apteekin uusi apteekkari, Mai Nuutila, oli ottanut haltuun Laihialla apteekin, hän piti hyvin tärkeänä sitä, että apteekin uutta toimintatapaa, strategiaa ja yhteisiä pelisääntöjä aletaan kehittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhdessä henkilökunnan kanssa. Näin aloitettiin yhteistyö Hitpointin kanssa.

Muutosvalmennus

Riihimäen Aurinko Apteekin apteekkarivaihdoksen yhteydessä toteutettiin mittavia muutoksia. Apteekki muutti Riihimäen Prisman kauppakäytävälle, ja samalla apteekin tilat ajanmukaistettiin vastaamaan nykypäivän asiakkaan toiveita.

Asiakkaiden hyvinvointi ja heidän lääkityksistään huolehtiminen ja sujuva asiakaspalvelu on Aurinko Apteekille tärkeää. Sen vuoksi henkilökunnan koulutukseen panostamista pidettiin välttämättömänä. Taustalla oli myös apteekkien tiukentunut talous.

Prosessivalmennus

Itäkeskuksen Apteekin apteekkari vaihtui keväällä 2010.

Vaihdos käynnistyi muutoksin: reseptintoimituksessa siirryttiin perinteisestä suoratoimitukseen ja palveluvalinta uudistettiin lisäämällä itsehoidon tarjontaa ja kehittämällä esillepanoa.